company Vulcan Distributor


Distributør i Danmark

☎  +45 237 474 68

Vulcan anti-kalk system

Problemet med kalk og rust


Hvad er kalkflager?

Kalkflager består hovedsageligt af magnesium og calcium -to mineraler, som individuelt set er ganske sunde. Disse mineraler er dog ikke gode for dit rørsystem. Problemerne begynder at opstå, når disse mineraler danner kalkaflejringer i rørsystemet, på maskiner eller på overflader rundt om rørene. Disse kalkaflejringer er mere hyppige og intense i områder med hårdt vand, da hårdt vand indeholder højere koncentrationer af calcium.
 
scale problem
     
vulcan anti-kalk system
vulcan anti-kalk system
     

Hvordan dannes kalkaflejringer

Når hårdt vand strømmer gennem et rørsystem, er der større chance for, at der opstår kalkaflejringer. Calcium, som findes i hårdt vand, krystalliserer og forbindes for at danne hårde og klæbrige strukturer (se obr. 1). Disse krystalstrukturer vil fortsat vokse og forbindes til andre overflader, som de kommer i kontakt med. Over tid vil det danne kalkaflejringer.

Kalkaflejringer udvikler sig særlig hurtigt, når vandtrykket ændres. Dette sker, når vandet skifter retning, hvilket forårsager turbulens. Det kan også forekomme, når det kommer ud af dit rørsystem gennem din vandhane. Trykfaldet fremskynder dannelsen af kalkkrystaller og kalkaflejringer.
 

scale problem heater

scale problem heating element
     
vulcan anti-kalk system

Andre kalkrelaterede problemer: rust og bakterier

Kalkflager forårsager enorme problemer, når det dannes i rør og blokerer dem. Desværre fanger kalkaflejringer også andre uønskede og potentielt skadelige stoffer, hvilket skaber endnu større problemer.
 
rust and bacteria
     
vulcan anti-kalk system
     

Rust findes normalt i kalkaflejringer

Kalkflager består af calcium og magnesium. Således skulle man tro, at kalkflager har en hvid farve. Men kalkaflejringer er dog som regel brunt! Når kalkaflejringer opstår, opfanges jern og oxiderede jernpartikler og indlejres i kalkflagerne. Rust opstår i dine rør og forårsager alvorlige skader såsom korrosion.
 

rust problem
     
vulcan anti-kalk system
     

Kalkflager er grobund for bakterier

Kalkaflejringer er et perfekt ynglested for bakterier og andre mikroorganismer. Da aflejringerne har ujævne og ru overflader, opstår der små huller i kalkaflejringen, som er et perfekt skjulested for bakterier. Uanset om vandet er varmt eller koldt, vil der potentielt kunne opstå en forøgelse af farlige bakterier i kalkaflejringerne.
 

scale and bacteria problem
     
vulcan anti-kalk system
vulcan anti-kalk system
     

Yderligere problemer forårsaget af kalkflager og rust

 • Blokeringer i dit rørsystem
 • Reduceret vandtryk på grund af et mindre rørdiameter
 • Korrosion og rustophobning
 • Bakterier i dit drikkevand
 • Konstant reparation og udskiftning af beskadigede
  husholdningsapparater
 • Skader og udskiftning af hele rørsystemet
 • Reduceret energieffektivitet i kredsløb med varmt vand og højere varmeudgifter
 • Matte overflader i badeværelser og køkkener
 • Høje rengøringsomkostninger, som kræver stærke
  rensekemikalier
 • Defekte maskiner
 • Høje vedligeholdelsesomkostninger
 • Produktionsforsinkelser i forhold til vedligeholdelse og rengøring, som fører til ineffektivitet og problemer med
  produktionsplanlægning
 • Nedsat samlet produktivitet
 Scale Problems


Scale Problems

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint